การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส และพฤกษเคมี ของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากข่าป่าและการประเมินความปลอดภัย โรออนระงับกลิ่นทางคลินิก
การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส และพฤกษเคมี ของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากข่าป่าและการประเมินความปลอดภัย โรออนระงับกลิ่นทางคลินิก
ชื่อเรื่อง :
การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส และพฤกษเคมี ของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากข่าป่าและการประเมินความปลอดภัย โรออนระงับกลิ่นทางคลินิก
ปี :
2562
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศรีสุดา หาญภาคภูมิ
ผู้แต่งร่วม :
จิราภรณ์ ทองตัน, อรพิณ โกมุติบาล, สรียา เรืองพัฒนพงษ์, ไพบูรณ์ เรืองพัฒนพงษ์, สมพงษ์ นาคพินิจ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศรีสุดา หาญภาคภูมิ. 2562. การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส และพฤกษเคมี ของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากข่าป่าและการประเมินความปลอดภัย โรออนระงับกลิ่นทางคลินิก. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

ศรีสุดา หาญภาคภูมิ. (2562) การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส และพฤกษเคมี ของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากข่าป่าและการประเมินความปลอดภัย โรออนระงับกลิ่นทางคลินิก. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

ศรีสุดา หาญภาคภูมิ. การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส และพฤกษเคมี ของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากข่าป่าและการประเมินความปลอดภัย โรออนระงับกลิ่นทางคลินิก. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2562. Print.

ศรีสุดา หาญภาคภูมิ. (2562) การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส และพฤกษเคมี ของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากข่าป่าและการประเมินความปลอดภัย โรออนระงับกลิ่นทางคลินิก. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 34
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 35
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0