รูปแบบการจัดการคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
รูปแบบการจัดการคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
ชื่อเรื่อง :
รูปแบบการจัดการคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
ปี :
2561
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สาธินี ผ่องอักษร
ผู้แต่งร่วม :
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สาธินี ผ่องอักษร. 2561. รูปแบบการจัดการคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล. , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ;

สาธินี ผ่องอักษร. (2561) รูปแบบการจัดการคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

สาธินี ผ่องอักษร. รูปแบบการจัดการคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2561.

สาธินี ผ่องอักษร. (2561) รูปแบบการจัดการคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 782
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 63
วิชาการ :
 711
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 15

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS