กลยุทธ์ทางการตลาดและการดำเนินธุรกิจนำเข้าการแสดงกายกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
กลยุทธ์ทางการตลาดและการดำเนินธุรกิจนำเข้าการแสดงกายกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ชื่อเรื่อง :
กลยุทธ์ทางการตลาดและการดำเนินธุรกิจนำเข้าการแสดงกายกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี :
2557
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กิ่งปรางค์ นิรมลพิศาล
ผู้แต่งร่วม :
พิทักษ์ ศิริวงศ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กิ่งปรางค์ นิรมลพิศาล. 2557. กลยุทธ์ทางการตลาดและการดำเนินธุรกิจนำเข้าการแสดงกายกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน. , มหาวิทยาลัยศิลปากร;

กิ่งปรางค์ นิรมลพิศาล. (2557) กลยุทธ์ทางการตลาดและการดำเนินธุรกิจนำเข้าการแสดงกายกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม.

กิ่งปรางค์ นิรมลพิศาล. กลยุทธ์ทางการตลาดและการดำเนินธุรกิจนำเข้าการแสดงกายกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน. . นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.

กิ่งปรางค์ นิรมลพิศาล. (2557) กลยุทธ์ทางการตลาดและการดำเนินธุรกิจนำเข้าการแสดงกายกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0