การพัฒนาหลักสูตรวิชาสังคมไทยร่วมสมัยในระดับอุดมศึกษาตามแนวกระบวนการทางสังคม
การพัฒนาหลักสูตรวิชาสังคมไทยร่วมสมัยในระดับอุดมศึกษาตามแนวกระบวนการทางสังคม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาหลักสูตรวิชาสังคมไทยร่วมสมัยในระดับอุดมศึกษาตามแนวกระบวนการทางสังคม
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิตรลดา สุวัตถิกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

จิตรลดา สุวัตถิกุล. 2533. การพัฒนาหลักสูตรวิชาสังคมไทยร่วมสมัยในระดับอุดมศึกษาตามแนวกระบวนการทางสังคม. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จิตรลดา สุวัตถิกุล. (2533) การพัฒนาหลักสูตรวิชาสังคมไทยร่วมสมัยในระดับอุดมศึกษาตามแนวกระบวนการทางสังคม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

จิตรลดา สุวัตถิกุล. การพัฒนาหลักสูตรวิชาสังคมไทยร่วมสมัยในระดับอุดมศึกษาตามแนวกระบวนการทางสังคม. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

จิตรลดา สุวัตถิกุล. (2533) การพัฒนาหลักสูตรวิชาสังคมไทยร่วมสมัยในระดับอุดมศึกษาตามแนวกระบวนการทางสังคม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS