การศึกษาเชิงประจักษ์การยอมรับและใช้แอปพลิเคชัน “English App” สร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
การศึกษาเชิงประจักษ์การยอมรับและใช้แอปพลิเคชัน “English App” สร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเชิงประจักษ์การยอมรับและใช้แอปพลิเคชัน “English App” สร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มยุรี วัฒนกุลจรัส
ผู้แต่งร่วม :
วศิณ ชูประยูร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มยุรี วัฒนกุลจรัส. 2562. การศึกษาเชิงประจักษ์การยอมรับและใช้แอปพลิเคชัน “English App” สร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต. , มหาวิทยาลัยรังสิต;

มยุรี วัฒนกุลจรัส. (2562) การศึกษาเชิงประจักษ์การยอมรับและใช้แอปพลิเคชัน “English App” สร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

มยุรี วัฒนกุลจรัส. การศึกษาเชิงประจักษ์การยอมรับและใช้แอปพลิเคชัน “English App” สร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2562.

มยุรี วัฒนกุลจรัส. (2562) การศึกษาเชิงประจักษ์การยอมรับและใช้แอปพลิเคชัน “English App” สร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 10
Full-Text :
 865
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 668
วิชาการ :
 207
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0