คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง :
คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริอรุณ แซ่โซว
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศิริอรุณ แซ่โซว. 2563. คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล;

ศิริอรุณ แซ่โซว. (2563) คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล. มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม.

ศิริอรุณ แซ่โซว. คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563. Print.

ศิริอรุณ แซ่โซว. (2563) คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล. มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 16
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0