การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตฝาปิดผนึกขวด ผลิตภัณฑ์ ฝาแม็กซี่ กรณีศึกษา : ของเสียประเภทฝาไม่ตรงศูนย์
การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตฝาปิดผนึกขวด ผลิตภัณฑ์ ฝาแม็กซี่ กรณีศึกษา : ของเสียประเภทฝาไม่ตรงศูนย์
ชื่อเรื่อง :
การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตฝาปิดผนึกขวด ผลิตภัณฑ์ ฝาแม็กซี่ กรณีศึกษา : ของเสียประเภทฝาไม่ตรงศูนย์
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มนูญรัฐ คนการ
ผู้แต่งร่วม :
ศุภรัชชัย วรรัตน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มนูญรัฐ คนการ. 2562. การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตฝาปิดผนึกขวด ผลิตภัณฑ์ ฝาแม็กซี่ กรณีศึกษา : ของเสียประเภทฝาไม่ตรงศูนย์. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

มนูญรัฐ คนการ. (2562) การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตฝาปิดผนึกขวด ผลิตภัณฑ์ ฝาแม็กซี่ กรณีศึกษา : ของเสียประเภทฝาไม่ตรงศูนย์ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

มนูญรัฐ คนการ. การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตฝาปิดผนึกขวด ผลิตภัณฑ์ ฝาแม็กซี่ กรณีศึกษา : ของเสียประเภทฝาไม่ตรงศูนย์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

มนูญรัฐ คนการ. (2562) การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตฝาปิดผนึกขวด ผลิตภัณฑ์ ฝาแม็กซี่ กรณีศึกษา : ของเสียประเภทฝาไม่ตรงศูนย์ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 382
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 249
วิชาการ :
 137
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0