ความสัมพันธ์ทุนทางปัญญา กับ มูลค่าของกิจการตามราคาตลาด
ความสัมพันธ์ทุนทางปัญญา กับ มูลค่าของกิจการตามราคาตลาด
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ทุนทางปัญญา กับ มูลค่าของกิจการตามราคาตลาด
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์
ผู้แต่งร่วม :
พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์. 2562. ความสัมพันธ์ทุนทางปัญญา กับ มูลค่าของกิจการตามราคาตลาด. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์. (2562) ความสัมพันธ์ทุนทางปัญญา กับ มูลค่าของกิจการตามราคาตลาด . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์. ความสัมพันธ์ทุนทางปัญญา กับ มูลค่าของกิจการตามราคาตลาด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์. (2562) ความสัมพันธ์ทุนทางปัญญา กับ มูลค่าของกิจการตามราคาตลาด . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 11
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0