การศึกษาปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เจือปนในผลิตภัณฑ์นมวัวพร้อมดื่ม ที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดในประเทศไทย
การศึกษาปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เจือปนในผลิตภัณฑ์นมวัวพร้อมดื่ม ที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เจือปนในผลิตภัณฑ์นมวัวพร้อมดื่ม ที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดในประเทศไทย
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย
ผู้แต่งร่วม :
เอกราช บำรุงพืชน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย. 2562. การศึกษาปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เจือปนในผลิตภัณฑ์นมวัวพร้อมดื่ม ที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดในประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย. (2562) การศึกษาปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เจือปนในผลิตภัณฑ์นมวัวพร้อมดื่ม ที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย. การศึกษาปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เจือปนในผลิตภัณฑ์นมวัวพร้อมดื่ม ที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดในประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย. (2562) การศึกษาปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เจือปนในผลิตภัณฑ์นมวัวพร้อมดื่ม ที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 101
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 52
วิชาการ :
 52
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1