ความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาสิวเสี้ยนด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสิวเสี้ยนชนิดผลัดเซลล์ผิว
ความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาสิวเสี้ยนด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสิวเสี้ยนชนิดผลัดเซลล์ผิว
ชื่อเรื่อง :
ความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาสิวเสี้ยนด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสิวเสี้ยนชนิดผลัดเซลล์ผิว
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
คุณัชญ์ประเสริฐ วิฑูรเศรษฐ์
ผู้แต่งร่วม :
ไกรสร อัมมวรรธน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

คุณัชญ์ประเสริฐ วิฑูรเศรษฐ์. 2562. ความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาสิวเสี้ยนด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสิวเสี้ยนชนิดผลัดเซลล์ผิว. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

คุณัชญ์ประเสริฐ วิฑูรเศรษฐ์. (2562) ความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาสิวเสี้ยนด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสิวเสี้ยนชนิดผลัดเซลล์ผิว . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

คุณัชญ์ประเสริฐ วิฑูรเศรษฐ์. ความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาสิวเสี้ยนด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสิวเสี้ยนชนิดผลัดเซลล์ผิว. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

คุณัชญ์ประเสริฐ วิฑูรเศรษฐ์. (2562) ความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาสิวเสี้ยนด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสิวเสี้ยนชนิดผลัดเซลล์ผิว . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0