การศึกษาปัจจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ส่งผลต่อการแนะนำจังหวัดกาญจนบุรีต่อผู้อื่น
การศึกษาปัจจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ส่งผลต่อการแนะนำจังหวัดกาญจนบุรีต่อผู้อื่น
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัจจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ส่งผลต่อการแนะนำจังหวัดกาญจนบุรีต่อผู้อื่น
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อาภาภรณ์ คนขยัน
ผู้แต่งร่วม :
เลิศพร ภาระสกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อาภาภรณ์ คนขยัน. 2562. การศึกษาปัจจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ส่งผลต่อการแนะนำจังหวัดกาญจนบุรีต่อผู้อื่น. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

อาภาภรณ์ คนขยัน. (2562) การศึกษาปัจจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ส่งผลต่อการแนะนำจังหวัดกาญจนบุรีต่อผู้อื่น . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

อาภาภรณ์ คนขยัน. การศึกษาปัจจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ส่งผลต่อการแนะนำจังหวัดกาญจนบุรีต่อผู้อื่น. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

อาภาภรณ์ คนขยัน. (2562) การศึกษาปัจจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ส่งผลต่อการแนะนำจังหวัดกาญจนบุรีต่อผู้อื่น . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 36
Full-Text :
 454
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 109
วิชาการ :
 367
สังคม/ชุมชน :
 14
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0