รูปแบบพฤติกรรมเชิงเหตุและผลในการใช้สมาร์ทโฟนต่อคาร์บอนอีมิสชัน
รูปแบบพฤติกรรมเชิงเหตุและผลในการใช้สมาร์ทโฟนต่อคาร์บอนอีมิสชัน
ชื่อเรื่อง :
รูปแบบพฤติกรรมเชิงเหตุและผลในการใช้สมาร์ทโฟนต่อคาร์บอนอีมิสชัน
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิชิตชัย คำอินทร์
ผู้แต่งร่วม :
วรภัทร ไพรีเกรง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิชิตชัย คำอินทร์. 2562. รูปแบบพฤติกรรมเชิงเหตุและผลในการใช้สมาร์ทโฟนต่อคาร์บอนอีมิสชัน. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

พิชิตชัย คำอินทร์. (2562) รูปแบบพฤติกรรมเชิงเหตุและผลในการใช้สมาร์ทโฟนต่อคาร์บอนอีมิสชัน . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

พิชิตชัย คำอินทร์. รูปแบบพฤติกรรมเชิงเหตุและผลในการใช้สมาร์ทโฟนต่อคาร์บอนอีมิสชัน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

พิชิตชัย คำอินทร์. (2562) รูปแบบพฤติกรรมเชิงเหตุและผลในการใช้สมาร์ทโฟนต่อคาร์บอนอีมิสชัน . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 14
Full-Text :
 287
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 119
วิชาการ :
 182
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0