สารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวค่ายมวยไทยการท่องเที่ยวมวยไทย เชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
สารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวค่ายมวยไทยการท่องเที่ยวมวยไทย เชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ชื่อเรื่อง :
สารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวค่ายมวยไทยการท่องเที่ยวมวยไทย เชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฐิติยา เนตรวงษ์
ผู้แต่งร่วม :
ณัฏฐดา ศรีมุข
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ฐิติยา เนตรวงษ์. 2563. สารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวค่ายมวยไทยการท่องเที่ยวมวยไทย เชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

ฐิติยา เนตรวงษ์. (2563) สารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวค่ายมวยไทยการท่องเที่ยวมวยไทย เชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

ฐิติยา เนตรวงษ์. สารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวค่ายมวยไทยการท่องเที่ยวมวยไทย เชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563. Print.

ฐิติยา เนตรวงษ์. (2563) สารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวค่ายมวยไทยการท่องเที่ยวมวยไทย เชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 128
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 39
วิชาการ :
 82
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 7