รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ชื่อเรื่อง :
รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ปี :
2562
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธนะวิทย์ เพียรดี
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธนะวิทย์ เพียรดี. 2562. รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง. ตรัง:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

ธนะวิทย์ เพียรดี. (2562) รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:ตรัง.

ธนะวิทย์ เพียรดี. รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง. ตรัง:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2562. Print.

ธนะวิทย์ เพียรดี. (2562) รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:ตรัง.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 16
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0