การประเมินฤทธิ์การสร้างไซโตไคน์ในเซลล์ human monocytic THP1 ที่ถูกกระตุ้นด้วยแบคทีเรียโปรไบโอติก
การประเมินฤทธิ์การสร้างไซโตไคน์ในเซลล์ human monocytic THP1 ที่ถูกกระตุ้นด้วยแบคทีเรียโปรไบโอติก
ชื่อเรื่อง :
การประเมินฤทธิ์การสร้างไซโตไคน์ในเซลล์ human monocytic THP1 ที่ถูกกระตุ้นด้วยแบคทีเรียโปรไบโอติก
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มารุตพงศ์ ปัญญา
ผู้แต่งร่วม :
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มารุตพงศ์ ปัญญา. 2559. การประเมินฤทธิ์การสร้างไซโตไคน์ในเซลล์ human monocytic THP1 ที่ถูกกระตุ้นด้วยแบคทีเรียโปรไบโอติก. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

มารุตพงศ์ ปัญญา. (2559) การประเมินฤทธิ์การสร้างไซโตไคน์ในเซลล์ human monocytic THP1 ที่ถูกกระตุ้นด้วยแบคทีเรียโปรไบโอติก. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

มารุตพงศ์ ปัญญา. การประเมินฤทธิ์การสร้างไซโตไคน์ในเซลล์ human monocytic THP1 ที่ถูกกระตุ้นด้วยแบคทีเรียโปรไบโอติก. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559. Print.

มารุตพงศ์ ปัญญา. (2559) การประเมินฤทธิ์การสร้างไซโตไคน์ในเซลล์ human monocytic THP1 ที่ถูกกระตุ้นด้วยแบคทีเรียโปรไบโอติก. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0