ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการละลายของดีบุกและคุณภาพของสับปะรดกระป๋องในระหว่างการเก็บ
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการละลายของดีบุกและคุณภาพของสับปะรดกระป๋องในระหว่างการเก็บ
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการละลายของดีบุกและคุณภาพของสับปะรดกระป๋องในระหว่างการเก็บ
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กนกทิพย์ สันตะบุตร
ผู้แต่งร่วม :
-

กนกทิพย์ สันตะบุตร. 2533. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการละลายของดีบุกและคุณภาพของสับปะรดกระป๋องในระหว่างการเก็บ. ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กนกทิพย์ สันตะบุตร. (2533) ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการละลายของดีบุกและคุณภาพของสับปะรดกระป๋องในระหว่างการเก็บ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

กนกทิพย์ สันตะบุตร. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการละลายของดีบุกและคุณภาพของสับปะรดกระป๋องในระหว่างการเก็บ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

กนกทิพย์ สันตะบุตร. (2533) ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการละลายของดีบุกและคุณภาพของสับปะรดกระป๋องในระหว่างการเก็บ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0