การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียเพื่อกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้ง ในกลุ่มชุมชนฟอกย้อมผ้าฝ้าย จังหวัดเลย
การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียเพื่อกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้ง ในกลุ่มชุมชนฟอกย้อมผ้าฝ้าย จังหวัดเลย
ชื่อเรื่อง :
การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียเพื่อกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้ง ในกลุ่มชุมชนฟอกย้อมผ้าฝ้าย จังหวัดเลย
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์
ผู้แต่งร่วม :
เทวารักษ์ ปานกลาง, รัศมี นนที
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์. 2563. การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียเพื่อกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้ง ในกลุ่มชุมชนฟอกย้อมผ้าฝ้าย จังหวัดเลย. เลย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย;

วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์. (2563) การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียเพื่อกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้ง ในกลุ่มชุมชนฟอกย้อมผ้าฝ้าย จังหวัดเลย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย:เลย.

วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์. การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียเพื่อกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้ง ในกลุ่มชุมชนฟอกย้อมผ้าฝ้าย จังหวัดเลย. เลย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2563. Print.

วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์. (2563) การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียเพื่อกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้ง ในกลุ่มชุมชนฟอกย้อมผ้าฝ้าย จังหวัดเลย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย:เลย.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0