อุปกรณ์เปล่งแสงชนิดอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจากสารเชิงซ้อนของอิริเดียมโดยเทคนิคโฮส-เกสท์
อุปกรณ์เปล่งแสงชนิดอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจากสารเชิงซ้อนของอิริเดียมโดยเทคนิคโฮส-เกสท์
ชื่อเรื่อง :
อุปกรณ์เปล่งแสงชนิดอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจากสารเชิงซ้อนของอิริเดียมโดยเทคนิคโฮส-เกสท์
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รักเกียรติ จิตคติ
ผู้แต่งร่วม :
กิตติยา วงษ์ขันธ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

รักเกียรติ จิตคติ. 2559. อุปกรณ์เปล่งแสงชนิดอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจากสารเชิงซ้อนของอิริเดียมโดยเทคนิคโฮส-เกสท์. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

รักเกียรติ จิตคติ. (2559) อุปกรณ์เปล่งแสงชนิดอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจากสารเชิงซ้อนของอิริเดียมโดยเทคนิคโฮส-เกสท์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

รักเกียรติ จิตคติ. อุปกรณ์เปล่งแสงชนิดอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจากสารเชิงซ้อนของอิริเดียมโดยเทคนิคโฮส-เกสท์. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559. Print.

รักเกียรติ จิตคติ. (2559) อุปกรณ์เปล่งแสงชนิดอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจากสารเชิงซ้อนของอิริเดียมโดยเทคนิคโฮส-เกสท์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0