นวัตกรรมการเพาะกล้าข้าวเมล็ดเดี่ยวเพื่อการเพาะปลูกแบบนาโยน
นวัตกรรมการเพาะกล้าข้าวเมล็ดเดี่ยวเพื่อการเพาะปลูกแบบนาโยน
ชื่อเรื่อง :
นวัตกรรมการเพาะกล้าข้าวเมล็ดเดี่ยวเพื่อการเพาะปลูกแบบนาโยน
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
โกเมน หมายมั่น
ผู้แต่งร่วม :
ถิรายุ ปิ่นทอง, ธีรพจน์ แนบเนียน, วัชระ ชัยสงคราม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

โกเมน หมายมั่น. 2558. นวัตกรรมการเพาะกล้าข้าวเมล็ดเดี่ยวเพื่อการเพาะปลูกแบบนาโยน. นครสวรรค์:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์;

โกเมน หมายมั่น. (2558) นวัตกรรมการเพาะกล้าข้าวเมล็ดเดี่ยวเพื่อการเพาะปลูกแบบนาโยน. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์:นครสวรรค์.

โกเมน หมายมั่น. นวัตกรรมการเพาะกล้าข้าวเมล็ดเดี่ยวเพื่อการเพาะปลูกแบบนาโยน. นครสวรรค์:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2558. Print.

โกเมน หมายมั่น. (2558) นวัตกรรมการเพาะกล้าข้าวเมล็ดเดี่ยวเพื่อการเพาะปลูกแบบนาโยน. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์:นครสวรรค์.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0