การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชลดรงค์ ทองสง
ผู้แต่งร่วม :
อำนาจ รักษาพล, เบญจมาศ ณ ทองแก้ว, บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชลดรงค์ ทองสง. 2559. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

ชลดรงค์ ทองสง. (2559) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

ชลดรงค์ ทองสง. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559. Print.

ชลดรงค์ ทองสง. (2559) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0