การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มบางบนผิวชิ้นงานภายใต้ความดันสุญญากาศโดย ใช้ไมโครเวฟพลาสมา
การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มบางบนผิวชิ้นงานภายใต้ความดันสุญญากาศโดย ใช้ไมโครเวฟพลาสมา
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มบางบนผิวชิ้นงานภายใต้ความดันสุญญากาศโดย ใช้ไมโครเวฟพลาสมา
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชูพงษ์ ภาคภูมิ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชูพงษ์ ภาคภูมิ. 2559. การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มบางบนผิวชิ้นงานภายใต้ความดันสุญญากาศโดย ใช้ไมโครเวฟพลาสมา. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

ชูพงษ์ ภาคภูมิ. (2559) การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มบางบนผิวชิ้นงานภายใต้ความดันสุญญากาศโดย ใช้ไมโครเวฟพลาสมา. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

ชูพงษ์ ภาคภูมิ. การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มบางบนผิวชิ้นงานภายใต้ความดันสุญญากาศโดย ใช้ไมโครเวฟพลาสมา. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559. Print.

ชูพงษ์ ภาคภูมิ. (2559) การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มบางบนผิวชิ้นงานภายใต้ความดันสุญญากาศโดย ใช้ไมโครเวฟพลาสมา. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0