ระบาดวิทยา และการระบุชนิดโมเลกุลของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Centrocestus spp. ในกลุ่มหอยเจดีย์ และปลาเกล็ดขาวในเขตภาคเหนือตอนบน
ระบาดวิทยา และการระบุชนิดโมเลกุลของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Centrocestus spp. ในกลุ่มหอยเจดีย์ และปลาเกล็ดขาวในเขตภาคเหนือตอนบน
ชื่อเรื่อง :
ระบาดวิทยา และการระบุชนิดโมเลกุลของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Centrocestus spp. ในกลุ่มหอยเจดีย์ และปลาเกล็ดขาวในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชโลบล วงศ์สวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์, คม สุคนธสรรพ์, วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชโลบล วงศ์สวัสดิ์. 2559. ระบาดวิทยา และการระบุชนิดโมเลกุลของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Centrocestus spp. ในกลุ่มหอยเจดีย์ และปลาเกล็ดขาวในเขตภาคเหนือตอนบน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ชโลบล วงศ์สวัสดิ์. (2559) ระบาดวิทยา และการระบุชนิดโมเลกุลของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Centrocestus spp. ในกลุ่มหอยเจดีย์ และปลาเกล็ดขาวในเขตภาคเหนือตอนบน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ชโลบล วงศ์สวัสดิ์. ระบาดวิทยา และการระบุชนิดโมเลกุลของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Centrocestus spp. ในกลุ่มหอยเจดีย์ และปลาเกล็ดขาวในเขตภาคเหนือตอนบน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559. Print.

ชโลบล วงศ์สวัสดิ์. (2559) ระบาดวิทยา และการระบุชนิดโมเลกุลของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Centrocestus spp. ในกลุ่มหอยเจดีย์ และปลาเกล็ดขาวในเขตภาคเหนือตอนบน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0