การเปรียบเทียบผลของอัลลีโลพาทีจากสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหย ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสและโรคเน่าแห้งในกล้วยไม้หวายเอียสกุล
การเปรียบเทียบผลของอัลลีโลพาทีจากสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหย ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสและโรคเน่าแห้งในกล้วยไม้หวายเอียสกุล
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบผลของอัลลีโลพาทีจากสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหย ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสและโรคเน่าแห้งในกล้วยไม้หวายเอียสกุล
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรัญญู แก้วดวงตา
ผู้แต่งร่วม :
วราภรณ์ สุทธิสา, มัณฑนา นครเรียบ , ปราณี เริ่มกระโทก
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วรัญญู แก้วดวงตา. 2559. การเปรียบเทียบผลของอัลลีโลพาทีจากสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหย ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสและโรคเน่าแห้งในกล้วยไม้หวายเอียสกุล. มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม;

วรัญญู แก้วดวงตา. (2559) การเปรียบเทียบผลของอัลลีโลพาทีจากสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหย ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสและโรคเน่าแห้งในกล้วยไม้หวายเอียสกุล. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:มหาสารคาม.

วรัญญู แก้วดวงตา. การเปรียบเทียบผลของอัลลีโลพาทีจากสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหย ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสและโรคเน่าแห้งในกล้วยไม้หวายเอียสกุล. มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559. Print.

วรัญญู แก้วดวงตา. (2559) การเปรียบเทียบผลของอัลลีโลพาทีจากสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหย ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสและโรคเน่าแห้งในกล้วยไม้หวายเอียสกุล. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:มหาสารคาม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0