โครงสร้างและคุณสมบัติของช่องไคโตพอรินจากเชื้อ Vibrio harveyi
โครงสร้างและคุณสมบัติของช่องไคโตพอรินจากเชื้อ Vibrio harveyi
ชื่อเรื่อง :
โครงสร้างและคุณสมบัติของช่องไคโตพอรินจากเชื้อ Vibrio harveyi
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิภา สุจินต์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิภา สุจินต์. 2560. โครงสร้างและคุณสมบัติของช่องไคโตพอรินจากเชื้อ Vibrio harveyi. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;

วิภา สุจินต์. (2560) โครงสร้างและคุณสมบัติของช่องไคโตพอรินจากเชื้อ Vibrio harveyi. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

วิภา สุจินต์. โครงสร้างและคุณสมบัติของช่องไคโตพอรินจากเชื้อ Vibrio harveyi. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560. Print.

วิภา สุจินต์. (2560) โครงสร้างและคุณสมบัติของช่องไคโตพอรินจากเชื้อ Vibrio harveyi. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0