วิธีการเหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงวอกไปเป็นเซลล์ประสาท
วิธีการเหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงวอกไปเป็นเซลล์ประสาท
ชื่อเรื่อง :
วิธีการเหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงวอกไปเป็นเซลล์ประสาท
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รังสรรค์ พาลพ่าย
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

รังสรรค์ พาลพ่าย. 2560. วิธีการเหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงวอกไปเป็นเซลล์ประสาท. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;

รังสรรค์ พาลพ่าย. (2560) วิธีการเหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงวอกไปเป็นเซลล์ประสาท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

รังสรรค์ พาลพ่าย. วิธีการเหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงวอกไปเป็นเซลล์ประสาท. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560. Print.

รังสรรค์ พาลพ่าย. (2560) วิธีการเหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงวอกไปเป็นเซลล์ประสาท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0