การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินและทองคำโดยเชื้อเอนเทอร์โรแบคทีเรีย (enterobacteria) : สภาวะที่เหมาะสมและยีนต้านทานโลหะเงินและทองคำ
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินและทองคำโดยเชื้อเอนเทอร์โรแบคทีเรีย (enterobacteria) : สภาวะที่เหมาะสมและยีนต้านทานโลหะเงินและทองคำ
ชื่อเรื่อง :
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินและทองคำโดยเชื้อเอนเทอร์โรแบคทีเรีย (enterobacteria) : สภาวะที่เหมาะสมและยีนต้านทานโลหะเงินและทองคำ
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นีลวรรณ พงศ์ศิลป์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นีลวรรณ พงศ์ศิลป์. 2563. การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินและทองคำโดยเชื้อเอนเทอร์โรแบคทีเรีย (enterobacteria) : สภาวะที่เหมาะสมและยีนต้านทานโลหะเงินและทองคำ. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

นีลวรรณ พงศ์ศิลป์. (2563) การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินและทองคำโดยเชื้อเอนเทอร์โรแบคทีเรีย (enterobacteria) : สภาวะที่เหมาะสมและยีนต้านทานโลหะเงินและทองคำ. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

นีลวรรณ พงศ์ศิลป์. การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินและทองคำโดยเชื้อเอนเทอร์โรแบคทีเรีย (enterobacteria) : สภาวะที่เหมาะสมและยีนต้านทานโลหะเงินและทองคำ. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563. Print.

นีลวรรณ พงศ์ศิลป์. (2563) การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินและทองคำโดยเชื้อเอนเทอร์โรแบคทีเรีย (enterobacteria) : สภาวะที่เหมาะสมและยีนต้านทานโลหะเงินและทองคำ. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0