ศิลปกรรมโบราณของเมืองกำแพงเพชรในพุทธศตวรรษที่ 19-22
ศิลปกรรมโบราณของเมืองกำแพงเพชรในพุทธศตวรรษที่ 19-22
ชื่อเรื่อง :
ศิลปกรรมโบราณของเมืองกำแพงเพชรในพุทธศตวรรษที่ 19-22
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประภัสสร์ ชูวิเชียร
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประภัสสร์ ชูวิเชียร. 2564. ศิลปกรรมโบราณของเมืองกำแพงเพชรในพุทธศตวรรษที่ 19-22. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

ประภัสสร์ ชูวิเชียร. (2564) ศิลปกรรมโบราณของเมืองกำแพงเพชรในพุทธศตวรรษที่ 19-22. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

ประภัสสร์ ชูวิเชียร. ศิลปกรรมโบราณของเมืองกำแพงเพชรในพุทธศตวรรษที่ 19-22. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564. Print.

ประภัสสร์ ชูวิเชียร. (2564) ศิลปกรรมโบราณของเมืองกำแพงเพชรในพุทธศตวรรษที่ 19-22. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 48
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 36
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0