โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาพื้นผิววัสดุ สำหรับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมประเภทของตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา : การสร้างสรรค์วัสดุจากการใช้เครื่องถักผ้า ชนิดเครื่องถักแบน (Domestic Flat Knitting Machine)
โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาพื้นผิววัสดุ สำหรับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมประเภทของตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา : การสร้างสรรค์วัสดุจากการใช้เครื่องถักผ้า ชนิดเครื่องถักแบน (Domestic Flat Knitting Machine)
ชื่อเรื่อง :
โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาพื้นผิววัสดุ สำหรับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมประเภทของตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา : การสร้างสรรค์วัสดุจากการใช้เครื่องถักผ้า ชนิดเครื่องถักแบน (Domestic Flat Knitting Machine)
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศรีนาฎ ไพโรหกุล
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศรีนาฎ ไพโรหกุล. 2563. โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาพื้นผิววัสดุ สำหรับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมประเภทของตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา : การสร้างสรรค์วัสดุจากการใช้เครื่องถักผ้า ชนิดเครื่องถักแบน (Domestic Flat Knitting Machine). นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2563) โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาพื้นผิววัสดุ สำหรับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมประเภทของตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา : การสร้างสรรค์วัสดุจากการใช้เครื่องถักผ้า ชนิดเครื่องถักแบน (Domestic Flat Knitting Machine). มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

ศรีนาฎ ไพโรหกุล. โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาพื้นผิววัสดุ สำหรับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมประเภทของตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา : การสร้างสรรค์วัสดุจากการใช้เครื่องถักผ้า ชนิดเครื่องถักแบน (Domestic Flat Knitting Machine). นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563. Print.

ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2563) โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาพื้นผิววัสดุ สำหรับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมประเภทของตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา : การสร้างสรรค์วัสดุจากการใช้เครื่องถักผ้า ชนิดเครื่องถักแบน (Domestic Flat Knitting Machine). มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0