การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยวจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยวจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยวจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จักริน วชิรเมธิน
ผู้แต่งร่วม :
อนิรุธ สืบสิงห์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จักริน วชิรเมธิน. 2564. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยวจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

จักริน วชิรเมธิน. (2564) การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยวจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

จักริน วชิรเมธิน. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยวจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2564. Print.

จักริน วชิรเมธิน. (2564) การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยวจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 107
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 18
วิชาการ :
 98
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0