การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากสถานประกอบการ
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากสถานประกอบการ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากสถานประกอบการ
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จักริน วชิรเมธิน
ผู้แต่งร่วม :
ฐิติ ราศีกุล, อนิรุธ สืบสิงห์, กวีวัฒน์ จังอินทร์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จักริน วชิรเมธิน. 2564. การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากสถานประกอบการ. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

จักริน วชิรเมธิน. (2564) การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากสถานประกอบการ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

จักริน วชิรเมธิน. การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากสถานประกอบการ. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2564. Print.

จักริน วชิรเมธิน. (2564) การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากสถานประกอบการ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 48
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 38
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0