การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติขาวดำเพื่อให้กำลังใจเยาวชนไทยที่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า
การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติขาวดำเพื่อให้กำลังใจเยาวชนไทยที่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติขาวดำเพื่อให้กำลังใจเยาวชนไทยที่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วาวี พรสิริภักดี
ผู้แต่งร่วม :
พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วาวี พรสิริภักดี. 2562. การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติขาวดำเพื่อให้กำลังใจเยาวชนไทยที่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า. , มหาวิทยาลัยรังสิต;

วาวี พรสิริภักดี. (2562) การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติขาวดำเพื่อให้กำลังใจเยาวชนไทยที่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

วาวี พรสิริภักดี. การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติขาวดำเพื่อให้กำลังใจเยาวชนไทยที่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2562.

วาวี พรสิริภักดี. (2562) การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติขาวดำเพื่อให้กำลังใจเยาวชนไทยที่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 65
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 39
วิชาการ :
 26
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0