การเล่าเรื่องความรักของตัวละครชายรักชายผ่านละครโทรทัศน์ไทย และการรับรู้เรื่องเพศทางเลือกของผู้ชมละคร
การเล่าเรื่องความรักของตัวละครชายรักชายผ่านละครโทรทัศน์ไทย และการรับรู้เรื่องเพศทางเลือกของผู้ชมละคร
ชื่อเรื่อง :
การเล่าเรื่องความรักของตัวละครชายรักชายผ่านละครโทรทัศน์ไทย และการรับรู้เรื่องเพศทางเลือกของผู้ชมละคร
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วุฒิพงษ์ ทรัพย์มาก
ผู้แต่งร่วม :
ลักษณา คล้ายแก้ว
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วุฒิพงษ์ ทรัพย์มาก. 2563. การเล่าเรื่องความรักของตัวละครชายรักชายผ่านละครโทรทัศน์ไทย และการรับรู้เรื่องเพศทางเลือกของผู้ชมละคร. , มหาวิทยาลัยรังสิต;

วุฒิพงษ์ ทรัพย์มาก. (2563) การเล่าเรื่องความรักของตัวละครชายรักชายผ่านละครโทรทัศน์ไทย และการรับรู้เรื่องเพศทางเลือกของผู้ชมละคร . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

วุฒิพงษ์ ทรัพย์มาก. การเล่าเรื่องความรักของตัวละครชายรักชายผ่านละครโทรทัศน์ไทย และการรับรู้เรื่องเพศทางเลือกของผู้ชมละคร. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563.

วุฒิพงษ์ ทรัพย์มาก. (2563) การเล่าเรื่องความรักของตัวละครชายรักชายผ่านละครโทรทัศน์ไทย และการรับรู้เรื่องเพศทางเลือกของผู้ชมละคร . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 30
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 17
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0