การศึกษาอายุการเก็บในสภาวะเร่งของ whitening cream ที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
การศึกษาอายุการเก็บในสภาวะเร่งของ whitening cream ที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาอายุการเก็บในสภาวะเร่งของ whitening cream ที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
ปี :
2562
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปิยวรรณ อยู่ดี
ผู้แต่งร่วม :
ทัศนีย์ พาณิชย์กุล, ณัฐพร บู๊ฮวด
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปิยวรรณ อยู่ดี. 2562. การศึกษาอายุการเก็บในสภาวะเร่งของ whitening cream ที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

ปิยวรรณ อยู่ดี. (2562) การศึกษาอายุการเก็บในสภาวะเร่งของ whitening cream ที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

ปิยวรรณ อยู่ดี. การศึกษาอายุการเก็บในสภาวะเร่งของ whitening cream ที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2562. Print.

ปิยวรรณ อยู่ดี. (2562) การศึกษาอายุการเก็บในสภาวะเร่งของ whitening cream ที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 11
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 3

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS