นวัตกรรมเครื่องสำอางจากวัสดุเหลือใช้ในการเพาะถั่งเช่าสีทอง
นวัตกรรมเครื่องสำอางจากวัสดุเหลือใช้ในการเพาะถั่งเช่าสีทอง
ชื่อเรื่อง :
นวัตกรรมเครื่องสำอางจากวัสดุเหลือใช้ในการเพาะถั่งเช่าสีทอง
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิราภรณ์ ทองตัน
ผู้แต่งร่วม :
ศรีสุดา ธำรงพิรพงษ์, วรพงศ์ ภู่พงศ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิราภรณ์ ทองตัน. 2563. นวัตกรรมเครื่องสำอางจากวัสดุเหลือใช้ในการเพาะถั่งเช่าสีทอง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

จิราภรณ์ ทองตัน. (2563) นวัตกรรมเครื่องสำอางจากวัสดุเหลือใช้ในการเพาะถั่งเช่าสีทอง. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

จิราภรณ์ ทองตัน. นวัตกรรมเครื่องสำอางจากวัสดุเหลือใช้ในการเพาะถั่งเช่าสีทอง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563. Print.

จิราภรณ์ ทองตัน. (2563) นวัตกรรมเครื่องสำอางจากวัสดุเหลือใช้ในการเพาะถั่งเช่าสีทอง. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 49
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 23
วิชาการ :
 23
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0