การผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟิค 2 มิติเกี่ยวกับประวัติ 5 ศาสดาในศาสนาอิสลาม ที่มีประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญต่อโลก
การผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟิค 2 มิติเกี่ยวกับประวัติ 5 ศาสดาในศาสนาอิสลาม ที่มีประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญต่อโลก
ชื่อเรื่อง :
การผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟิค 2 มิติเกี่ยวกับประวัติ 5 ศาสดาในศาสนาอิสลาม ที่มีประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญต่อโลก
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อิลฮัม วรรณอาลี
ผู้แต่งร่วม :
พิศประไพ สาระศาลิน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อิลฮัม วรรณอาลี. 2562. การผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟิค 2 มิติเกี่ยวกับประวัติ 5 ศาสดาในศาสนาอิสลาม ที่มีประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญต่อโลก. , มหาวิทยาลัยรังสิต;

อิลฮัม วรรณอาลี. (2562) การผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟิค 2 มิติเกี่ยวกับประวัติ 5 ศาสดาในศาสนาอิสลาม ที่มีประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญต่อโลก . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

อิลฮัม วรรณอาลี. การผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟิค 2 มิติเกี่ยวกับประวัติ 5 ศาสดาในศาสนาอิสลาม ที่มีประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญต่อโลก. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2562.

อิลฮัม วรรณอาลี. (2562) การผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟิค 2 มิติเกี่ยวกับประวัติ 5 ศาสดาในศาสนาอิสลาม ที่มีประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญต่อโลก . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 32
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 19
วิชาการ :
 15
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0