สถานะของเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และกรรมการวัด ตามกฎหมายอาญา
สถานะของเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และกรรมการวัด ตามกฎหมายอาญา
ชื่อเรื่อง :
สถานะของเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และกรรมการวัด ตามกฎหมายอาญา
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วรุตม์ อรุมชูตี
ผู้แต่งร่วม :
อัจฉรียา ชูตินันทน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วรุตม์ อรุมชูตี. 2563. สถานะของเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และกรรมการวัด ตามกฎหมายอาญา. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

วรุตม์ อรุมชูตี. (2563) สถานะของเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และกรรมการวัด ตามกฎหมายอาญา . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

วรุตม์ อรุมชูตี. สถานะของเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และกรรมการวัด ตามกฎหมายอาญา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2563.

วรุตม์ อรุมชูตี. (2563) สถานะของเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และกรรมการวัด ตามกฎหมายอาญา . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0