การพัฒนาระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนทหารราบ
การพัฒนาระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนทหารราบ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนทหารราบ
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กิตติวรรธน์ กิตติวรรธนา
ผู้แต่งร่วม :
อดิศักดิ์ ใหญ่กลาง (ที่ปรีกษา)
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กิตติวรรธน์ กิตติวรรธนา. 2564. การพัฒนาระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนทหารราบ. ประจวบคีรีขันธ์:โรงเรียนทหารราบ;

กิตติวรรธน์ กิตติวรรธนา. (2564) การพัฒนาระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนทหารราบ. โรงเรียนทหารราบ:ประจวบคีรีขันธ์.

กิตติวรรธน์ กิตติวรรธนา. การพัฒนาระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนทหารราบ. ประจวบคีรีขันธ์:โรงเรียนทหารราบ, 2564. Print.

กิตติวรรธน์ กิตติวรรธนา. (2564) การพัฒนาระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนทหารราบ. โรงเรียนทหารราบ:ประจวบคีรีขันธ์.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 26
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 28
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0