การจำแนกอารมณ์จากใบหน้าแบบ Real-time บนอุปกรณ์ฝังตัว ด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก
การจำแนกอารมณ์จากใบหน้าแบบ Real-time บนอุปกรณ์ฝังตัว ด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก
ชื่อเรื่อง :
การจำแนกอารมณ์จากใบหน้าแบบ Real-time บนอุปกรณ์ฝังตัว ด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ฐิติพงษ์ รักษาริกรณ์
ผู้แต่งร่วม :
ธนภัทร ฆังคะจิตร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ฐิติพงษ์ รักษาริกรณ์. 2563. การจำแนกอารมณ์จากใบหน้าแบบ Real-time บนอุปกรณ์ฝังตัว ด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ฐิติพงษ์ รักษาริกรณ์. (2563) การจำแนกอารมณ์จากใบหน้าแบบ Real-time บนอุปกรณ์ฝังตัว ด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ฐิติพงษ์ รักษาริกรณ์. การจำแนกอารมณ์จากใบหน้าแบบ Real-time บนอุปกรณ์ฝังตัว ด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2563.

ฐิติพงษ์ รักษาริกรณ์. (2563) การจำแนกอารมณ์จากใบหน้าแบบ Real-time บนอุปกรณ์ฝังตัว ด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0