ระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับ
ระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับ
ชื่อเรื่อง :
ระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับ
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชนิดา รูปเลิศ
ผู้แต่งร่วม :
ณรงค์เดช กีรติพรานนท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชนิดา รูปเลิศ. 2563. ระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับ. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ชนิดา รูปเลิศ. (2563) ระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ชนิดา รูปเลิศ. ระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2563.

ชนิดา รูปเลิศ. (2563) ระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0