การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำในการดับเพลิงภายในอาคาร
การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำในการดับเพลิงภายในอาคาร
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำในการดับเพลิงภายในอาคาร
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จรูญ สีสายชล
ผู้แต่งร่วม :
อำนาจ ผดุงศิลป์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จรูญ สีสายชล. 2563. การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำในการดับเพลิงภายในอาคาร. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

จรูญ สีสายชล. (2563) การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำในการดับเพลิงภายในอาคาร . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

จรูญ สีสายชล. การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำในการดับเพลิงภายในอาคาร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2563.

จรูญ สีสายชล. (2563) การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำในการดับเพลิงภายในอาคาร . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 13
Full-Text :
 897
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 34
วิชาการ :
 83
สังคม/ชุมชน :
 792
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1