มาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในการคุ้มครองสิทธิ ด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
มาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในการคุ้มครองสิทธิ ด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
ชื่อเรื่อง :
มาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในการคุ้มครองสิทธิ ด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จินตนา ราชนิยม
ผู้แต่งร่วม :
อภิญญา เลื่อนฉวี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จินตนา ราชนิยม. 2563. มาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในการคุ้มครองสิทธิ ด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

จินตนา ราชนิยม. (2563) มาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในการคุ้มครองสิทธิ ด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

จินตนา ราชนิยม. มาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในการคุ้มครองสิทธิ ด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2563.

จินตนา ราชนิยม. (2563) มาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในการคุ้มครองสิทธิ ด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 18
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0