เจไอบี ฟาสต์ เดลิเวอร์รี่ : ระบบการจัดส่งสำหรับบริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เจไอบี ฟาสต์ เดลิเวอร์รี่ : ระบบการจัดส่งสำหรับบริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ชื่อเรื่อง :
เจไอบี ฟาสต์ เดลิเวอร์รี่ : ระบบการจัดส่งสำหรับบริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เขมจิรัฏฐ์ ไตรปัญญากร
ผู้แต่งร่วม :
วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เขมจิรัฏฐ์ ไตรปัญญากร. 2563. เจไอบี ฟาสต์ เดลิเวอร์รี่ : ระบบการจัดส่งสำหรับบริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

เขมจิรัฏฐ์ ไตรปัญญากร. (2563) เจไอบี ฟาสต์ เดลิเวอร์รี่ : ระบบการจัดส่งสำหรับบริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เขมจิรัฏฐ์ ไตรปัญญากร. เจไอบี ฟาสต์ เดลิเวอร์รี่ : ระบบการจัดส่งสำหรับบริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2563.

เขมจิรัฏฐ์ ไตรปัญญากร. (2563) เจไอบี ฟาสต์ เดลิเวอร์รี่ : ระบบการจัดส่งสำหรับบริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0