ทักษะด้านเทคโนโลยีของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล
ทักษะด้านเทคโนโลยีของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล
ชื่อเรื่อง :
ทักษะด้านเทคโนโลยีของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อริสา ศรีชัยนาท
ผู้แต่งร่วม :
ศิริเดช คาสุพรหม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อริสา ศรีชัยนาท. 2562. ทักษะด้านเทคโนโลยีของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

อริสา ศรีชัยนาท. (2562) ทักษะด้านเทคโนโลยีของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

อริสา ศรีชัยนาท. ทักษะด้านเทคโนโลยีของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

อริสา ศรีชัยนาท. (2562) ทักษะด้านเทคโนโลยีของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 72
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 64
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0