คะแนนการกำกับดูแลกิจการและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คะแนนการกำกับดูแลกิจการและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
คะแนนการกำกับดูแลกิจการและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อุบลวรรณ แซ่เฮ่ง
ผู้แต่งร่วม :
ศิริเดช คำสุพรหม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อุบลวรรณ แซ่เฮ่ง. 2562. คะแนนการกำกับดูแลกิจการและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

อุบลวรรณ แซ่เฮ่ง. (2562) คะแนนการกำกับดูแลกิจการและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

อุบลวรรณ แซ่เฮ่ง. คะแนนการกำกับดูแลกิจการและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

อุบลวรรณ แซ่เฮ่ง. (2562) คะแนนการกำกับดูแลกิจการและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0