การพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง
การพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พูนศักดิ์ ภาษิต
ผู้แต่งร่วม :
ธนัญ จารุวิทยโกวิท
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พูนศักดิ์ ภาษิต. 2562. การพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

พูนศักดิ์ ภาษิต. (2562) การพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

พูนศักดิ์ ภาษิต. การพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

พูนศักดิ์ ภาษิต. (2562) การพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0