การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณา การสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณา การสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณา การสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปุนภพ ปรมาธิกุล
ผู้แต่งร่วม :
ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปุนภพ ปรมาธิกุล. 2562. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณา การสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ปุนภพ ปรมาธิกุล. (2562) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณา การสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ปุนภพ ปรมาธิกุล. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณา การสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

ปุนภพ ปรมาธิกุล. (2562) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณา การสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 159
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 72
วิชาการ :
 88
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0