การพัฒนาระบบจองที่พักสำหรับโรงแรมในเครือบริษัทอัลเดียร่า
การพัฒนาระบบจองที่พักสำหรับโรงแรมในเครือบริษัทอัลเดียร่า
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบจองที่พักสำหรับโรงแรมในเครือบริษัทอัลเดียร่า
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิรัช วานิชวัฒนรำลึก
ผู้แต่งร่วม :
วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นิรัช วานิชวัฒนรำลึก. 2562. การพัฒนาระบบจองที่พักสำหรับโรงแรมในเครือบริษัทอัลเดียร่า. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

นิรัช วานิชวัฒนรำลึก. (2562) การพัฒนาระบบจองที่พักสำหรับโรงแรมในเครือบริษัทอัลเดียร่า . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

นิรัช วานิชวัฒนรำลึก. การพัฒนาระบบจองที่พักสำหรับโรงแรมในเครือบริษัทอัลเดียร่า. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

นิรัช วานิชวัฒนรำลึก. (2562) การพัฒนาระบบจองที่พักสำหรับโรงแรมในเครือบริษัทอัลเดียร่า . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0