การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปวิตรา โสมภีร์
ผู้แต่งร่วม :
สมพร โกมารทัต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปวิตรา โสมภีร์. 2562. การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ปวิตรา โสมภีร์. (2562) การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ปวิตรา โสมภีร์. การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

ปวิตรา โสมภีร์. (2562) การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 170
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 71
วิชาการ :
 99
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0