การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยขายหน้าร้านบนเครื่องสมาร์ทเทอร์มินัล พีเอเอ็กซ์ เอเก้าสองศูนย์
การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยขายหน้าร้านบนเครื่องสมาร์ทเทอร์มินัล พีเอเอ็กซ์ เอเก้าสองศูนย์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยขายหน้าร้านบนเครื่องสมาร์ทเทอร์มินัล พีเอเอ็กซ์ เอเก้าสองศูนย์
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ผู้แต่งร่วม :
วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

. 2562. การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยขายหน้าร้านบนเครื่องสมาร์ทเทอร์มินัล พีเอเอ็กซ์ เอเก้าสองศูนย์. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

. (2562) การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยขายหน้าร้านบนเครื่องสมาร์ทเทอร์มินัล พีเอเอ็กซ์ เอเก้าสองศูนย์ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

. การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยขายหน้าร้านบนเครื่องสมาร์ทเทอร์มินัล พีเอเอ็กซ์ เอเก้าสองศูนย์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

. (2562) การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยขายหน้าร้านบนเครื่องสมาร์ทเทอร์มินัล พีเอเอ็กซ์ เอเก้าสองศูนย์ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0