ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในกับความน่าเชื่อถือขององค์กร
ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในกับความน่าเชื่อถือขององค์กร
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในกับความน่าเชื่อถือขององค์กร
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปิยนุช ศักดิ์ดี
ผู้แต่งร่วม :
ดารณี เอื้อชนะจิต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปิยนุช ศักดิ์ดี. 2562. ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในกับความน่าเชื่อถือขององค์กร. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ปิยนุช ศักดิ์ดี. (2562) ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในกับความน่าเชื่อถือขององค์กร . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ปิยนุช ศักดิ์ดี. ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในกับความน่าเชื่อถือขององค์กร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

ปิยนุช ศักดิ์ดี. (2562) ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในกับความน่าเชื่อถือขององค์กร . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0